7. listopad 2013
Začátek v 9 hodin
CITY CONGRESS
Hvězdova 1716/2b, Praha
16 přednášek

Filosofie

1. Nebát se komunikovat                             2. Nebát se konat                            3. Nebát se změnIT

filozofie-fotogalerie

Vaše IT funguje spolehlivě? K jakému účelu, vlastně?

Dnešní IT se mění tak rychle, že je každý IT manager de facto novicem, jehož zkušenosti z doby dřívější se dají považovat za neaktuální či irelevantní. Na druhé straně roste průnik IT do všední každodennosti, takže se kdejaký manažer mimo IT právem vnímá jako dostatečně znalý oboru IT, aby disponoval vlastním IT rozpočtem. Leckdy pak bravurně rozhoduje bez důrazu na brzdy rizik informační bezpečnosti, interoperability, zajištění použitelnosti informací napříč organizací a do budoucna, a další nudné potřebnosti.

Dnešek je výzvou pro IT manažera, aby se choval jako nově příchozí, který se musí ukázat. Je třeba, aby se rychle zorientoval a načerpal zkušenosti z provozu samotného, aby uměl víc, než jen ukočírovat příliš do sebe zahleděné IT. Znát IT problematiku jako takovou je pro špičkového IT manažera dneška podmínka nutná, nikoli však dostačující.

tic-panak

Kontrolní otázka? Dovedete si sebe představit na jiné C- funkci, než CIO nebo CTO? Co třeba CFO, CMO, COO, CEO? Pokud ne, proč ne? Pokud ano, co Vám v tom brání a jak tyto překážky překonat? To jsou témata, kterými se zabývá konference TOP IQ: CIO

Proč jít na konferenci TOP IQ: CIO?
Moderní CIO musí znát nejen technickou stránku věci, musí být také komunikativní. Musí umět jednat s lidmi a vést tým, chápat potřeby businessu. Musí hledat nové nápady jak pomoci růstu organizace a být manažerem s vysokou výkonností. Měl by tedy umět i relaxovat. To je poměrně slušná porce rolí a zodpovědností. Právě proto je cílem TOP IQ: CIO hledat inspirativní příklady, které mohou IT manažerům pomoci při každodenním zvládání složité práce.

Situace dnešního IT
ICT a role IT manažera prošly během své existence mnoha změnami. Správou fyzické výpočetní techniky počínaje, přes její virtualizaci a outsourcing , dnešním důrazem na využití v konkurenčním boji konče.

Komu je konference určena
Konference je pro IT ředitele, finanční ředitele a ředitele společností, kteří chtějí, aby jejich správně fungující ICT podpořilo úspěch celé organizace. Načerpejte praktické zkušenosti, rady a doporučení od špiček v oboru, včetně inspirativní dávky věcného vizionářství.