7. listopad 2013
Začátek v 9 hodin
CITY CONGRESS
Hvězdova 1716/2b, Praha
16 přednášek

Fotografie z TOP IQ: CIO 2013