7. listopad 2013
Začátek v 9 hodin
CITY CONGRESS
Hvězdova 1716/2b, Praha
16 přednášek

Prezentace Jiří Janků, Tomáš Kodrík

Prezetace Jana Chalupy a Tomáše Kodríka využívala video. Oba pánové pracují toho času pro společnost ALVAO na jejímž nástroji pro řízení IT ukazovali své praktické poznatky. Jelikož je, ale toto video pod autorskou ochranou společnosti ALVAO, nemůžeme jej zde zveřejnit.

Proto prosím využijte stránek www.alvao.cz