7. listopad 2013
Začátek v 9 hodin
CITY CONGRESS
Hvězdova 1716/2b, Praha
16 přednášek

Program 2013

Registrace
1. blok přednášek s podtitulem "Vize budoucnosti"
bohumil-vrhel Informační technologie a jejich poslání Bohumil Vrhel Aneb mají IT sloužit člověku, pomáhat člověku nebo substitučně paralyzovat člověka. Zamyšlení nad aspekty nemá za cíl odpovědět na všechny otázky postavení a úloh IT v současnosti, ale spíše provokovat názorové impulzy jako základ řešení. Nejsem soudce, nejsem kritik, nejsem bůh. Moje myšlenky a názory jsou subjektivní Pokouším se načrtnout strukturovaně aspekty.

Bohumil Vrhel je absolvent ČVUT fakulty strojí, postupně pracoval ve vrcholných manažerských pozicích v automobilovém a leteckém průmyslu jak v rámci ČR, tak i na mezinárodních trzích (ČZ Strakonice, Jihostroj Velešín, Porsche, Suez –Metalprogres, Bombardiere Transportation). V současné době působí jako krizový manažer ve společnosti SPGroup a.s. a externě vyučuje na ČVUT v ústavu Ekonomiky a řízení podniku.
vaclav-tupa Jak poznat dodavatele pro kterého jste na prvním místě? Václav Ťupa Není dodavatel jako dodavatel. Obzvláště v IT branži je těžké poznat vhodného dodavatele, řada z nich se soustředí pouze na prodej. V tom jim pomáhají IT specialisté, kteří se často soustředí především na funkce systémů. Při realizaci a používání se pak ukáže, že důležitější bylo stanovení správných metodik a procesů.

Václav Ťupa dnes pracuje jako ředitel zahraničního prodeje ve společnosti ALVAO. Během více jak 20 let byl lídrem obchodních týmů v několika společnostech, kde úspěšně zvýšil obrat. Několikrát byl oceněn jako nejlepší obchodník na celosvětové úrovni. Vždy kladl na první místo spokojenost zákazníka a dlouhodobou spolupráci. Obchod nevidí jako cestu k rychlému zbohatnutí.
jiri-vorisek Proč nemůže být IT řízeno ve všech firmách podle stejných principů Jiří Voříšek (VŠE) Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. nás provede úvahou, v čem se liší principy řízení IT v různých organizacích. V současnosti je profesorem katedry informačních technologií na VŠE v Praze, prezidentem České společnosti pro systémovou integraci a prokuristou poradenské firmy ITG, s.r.o. Specializuje se na strategické řízení informačních systémů, systémovou integraci, outsourcing a metodiky vývoje a provozu podnikových informačních systémů. Je autorem nebo spoluautorem dvanácti knih a mnoha desítek skript, článků a příspěvků na konferencích. V letech 2010 až 2013 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na přípravě strategie konkurenceschopnosti ČR a na využití ukazatelů výkonnosti při řízení státu. Od r. 2011 je členem pracovní skupiny Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.
lubomir-karpecki Situace v oboru řízení IT napříč celou ČR Lubomír Karpecki & Jan Matějka Lubomír Karpeci a Jan Matějka nám řeknou jak se nestát rukojmím dodavatelů či interních vnitrokoncernových center sdílených služeb. Eliminace bariér odchodu. Identifikace vhodných dodavatelů a modelů nákupu služeb v ICT.

Lubomír Karpecki se od konce roku 1998 zabývá systematickým mapováním celkové úrovně a trendů využití ICT v různých vertikálních segmentech české ekonomiky, jehož vybrané výstupy jsou průběžně publikovány v měsíčníku INSIDE, nově od roku 2007 v měsíčníku Business World.
adela-humlova Jak získat tým na svou stranu? Adéla Humlová (Sofidea, koučka) Ráda bych se s Vámi podělila o tipy, jak překonat některé často nevědomé principy jednání jako je například zarputilé odmítání jiných názorů, „rebelantství ze zásady“, či nedostatky v empatii. Tyto návody nejsou zárukou na zázračnou proměnu v přístupu. Někdy ale stačí změnit jen málo a reakce na naše akce jsou diametrálně odlišné.

Adéla se zabývá koučinkem a zaváděním změny do firem. Je jednatelkou spol. Sofidea, která se zaměřuje na oblast personálního managementu a rozvoj týmové spolupráce. Jejím cílem je podporovat ve firmách přístup týmový, kreativní a hravý. Klientům ukazuje způsob, jak využívat své pocity, intuici a emoce spolu s rozumem jako nástroje pro rozhodování a jak se lépe orientovat v nevědomých motivacích. Pracovala například pro spol. HALLA, TVO Group, UNICORN, Danone, PMN.
Tomáš Pfeiferradek grodl
Změna IT oddělení v poskytovatele IT
služeb v Penny Market
Společnost Penny Market se rozhodla o kvalitativní změnu ve fungování IT. Do společnosti nastoupil nový IT manažer Tomáš Pfeifer, který zahájil koncepční změny v řízení IT. Jeho hlavní vizí bylo řídit IT jako poskytovatele IT služeb. Současně si dal za cíl výrazně snížit počet incidentů a na tom systematicky dlouhodobě pracovat. Tomáš Pfeifer (Penny) Působí jako IT manažer ve společnosti Penny Market. Radek Grodl (ALVAO) Byl jedním ze dvou obchodních partnerů, kteří v roce 1999 založili firmu zaměřující se na optimalizaci metodik a vývoj softwarových nástrojů na podporu servisních procesů. Jako analytik a programátor pracoval na projektu Evidence počítačů, který položil základ současným Informačním systémům pro řízení podnikového IT ALVAO. Ve vlastní úspěšné firmě ALVAO zastává post obchodního ředitele.
prestavka
Přestávka + Občerstvení

Po dopoledním bloku přednášek zaměřených na vize budoucnosti si jistě rádi odpočinete a doplníte síly. Využijte přestávku k rozhovoru s prezentátory, probrání témat a myšlenek a načerpejte síly, protože po pauze opět pokračujeme další porcí prezentací.

2. blok přednášek s podtitulem "Realita"
miroslav-hubner Jak se řídí IT v PRE (Pražská energetika) Miroslav Hübner (PRE a.s.) Miroslav Hübner se s námi podělí o praktické zkušenosti s řízením IT ve společnosti Pražská energetika, kde působí od roku 1985. Vystudoval ČVUT FEL, obor ekonomika a řízení energetiky a mimo jiné i Master of Business Administration na Sheffield Hallam University. V současnosti je CIO – vedoucí sekce Informatika ve společnosti Pražská energetika a předsedou CACIO (České asociace manažerů informačních technologií). Mezi jeho koníčky patří rekreační golf, cyklistika, squash, badminton, lyžování a cestování.

Miroslav Hübner působí od roku 1985 ve společnosti Pražská energetika – od roku 1997 jako CIO – vedoucí sekce Informatika. Vystudoval ČVUT FEL, obor ekonomika a řízení energetiky a mimo jiné i Master of Business Administration na Sheffield Hallam University. V současnosti je předsedou CACIO (České asociace manažerů informačních technologií). Mezi jeho koníčky patří rekreační golf, cyklistika, squash, badminton, lyžování a cestování.
jan-ladin ICT & IS v Ministerstvu kultury Jan Ladin Jan Ladin nám představí svoje zkušenosti s nasazením systémových nástrojů a prováděním změn ve veřejné správě. Jaké jsou rozdíly oproti všem ostatním organizacím a přidaná hodnota použití? V současnosti totiž není čitelná provázanost jednotlivých odborů úřadu a ani jejich povinnosti směrem k občanům. Jak dosáhnout toho, aby provázanost odborů se stala čitelnou pro všechny občany, kteří se na úřad obrací ve svých osobních záležitostech?

V současnosti pracuje na Ministerstvu kultury. Jeho prvořadým cílem je zavádět snadné a srozumitelné nástroje, mezi které nepochybně patří informační systém ECM, neboť ten dokáže zjednodušit komunikaci občana s úřadem. V současnosti totiž není čitelná provázanost jednotlivých odborů úřadu a ani jejich povinnosti směrem k občanům. Právě zavedením informačního systému ECM by se tato provázanost odborů stala čitelnou pro všechny občany, kteří se na úřad budou ve svých osobních záležitostech obracet.
karel-pecl Řízení IT ve společnosti DATART Karel Pecl & Oto Hausmann (Datart) Ředitel ICT divize pan Karel Pecl a jeho kolega ředitel pro služby a rozvoj pan Oto Hausmann nás seznámí s tím, jak probíhal vývoj IT týmu ve společnosti Datart. Vezmeme to z nuly, kdy Karel do společnosti nastoupil až do dnešních dní, kdy ICT divize poskytuje služby v šesti zemích Evropy. Současně budeme řešit otázky na téma outsourcing IT nebo vlastní tým? Co přináší interním zákazníkům takováto proměna IT? Může taková jednotka i společnost vydělávat prodejem svých služeb „ven“?

Karel Pecl vystudoval ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti NESS Czech a nyní má na starosti IT ve společnosti DATART.
Marketing interního IT oddělení Aleš Studený IT oddělení se soustředí na realizaci, ale málo se soustředí na to, jak jejich výstupy vypadají a jak je vnímá byznys. V dnešní době ale to jak věci vypadají, hraje v celkovém dojmu významnou roli. Rád bych se s vámi podělil o příklady takového přístupy a podíval se i na možnosti řešení.

Aleš Studený pracoval jako CIO ve společnosti B:TECH a vedoucí týmu IT specialistů ve společnosti ŽĎAS, dnes člen CACIO a itSMF a především ředitel služeb ve společnosti ALVAO. Jeho tým konzultantů zlepšuje IT v českých i zahraničních firmách tak, aby fungovalo jako služba. Je aktivní v publikaci odborných článků na téma řízení IT (ITSM) a tuto problematiku také přednáší na vysokých školách. Lidé, kteří s ním pracují, ho často charakterizují jako člověka, který nikdy neztrácí humor a všechny dokáže nakazit zdravým idealismem.
Fungování IT ve svobodné firmě Martin Palička (Et Netera) To, co dnes rozhoduje o úspěchu a neúspěchu podniku jsou inovace. Všichni o tom mluví, většina s tím bojuje, málokdo však úspěšně. Klíčem jsou lidé. V klasicky řízené společnosti jsou však inovativnost, kreativita a angažovanost v lidech utlačovány nedůvěrou, restrikcemi a procesy. Etnetera se před dvěma lety vydala cestou budování svobodné fimy, která umožňuje lidem věnovat se opravdu tomu, co je baví a zároveň přináší prospěch celku. Výsledkem byla řada projektů, technologií a produktů, o které jsme se léta před tím ne-úspěšně snažili. Jaké nástroje a postupy nám (ne)zafungovaly a proč? Jaké problémy řešíme aktuálně? Přednáškou by Martin Palička rád inspiroval ostatní a ukázal alternativní cestu, která přináší výsledky.

Výkonný ředitel společnosti Etnetera, který již dva roky vede Etneteru směrem ke „svobodné firmě“. Ve společnosti Etnetera pracuje s menší přestávkou od roku 2000. Martin byl dlouholetý finanční a provozní ředitel, několik let zároveň vedl klientské oddělení, či byl zodpovědný za zavedení normy ISO.
tomas-gregor Service Desk jako nástroj změny IT ve FNO Tomáš Gregor (Manažer IT služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava) Zkušenosti z realizace změn fungování IT Fakultní Nemocnice Ostrava počínaje popisem výchozího stavu, dále objasněním provedených kroků a konče charakteristikou cílového stavu. Důraz je kladen na oblast poskytování IT služeb, nikoliv na řízení IT projektů. Implementovaná metodika poskytování IT služeb vychází z obecně uznávané metodiky ITIL a hlavním nástrojem pro podporu těchto procesů je ALVAO Service Desk.

Tomáš Gregor má za sebou 33 let práce na projektech, z toho posledních 23 let v oblasti IT. V sektoru informačních technologií pracoval postupně jako konzultant, projektový manažer, ředitel realizace a v současnosti působí jako manažer IT služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava.
prestavka
Přestávka + Občerstvení

Odpolední přestávka se ponese ve stejném duchu jako dopolední. Dobré jídlo, seznamování, poznávání nových lidí, zajímavé myšlenky a témata. A hlavně odpočinek, protože poslední blok s podtitulem „Praxe“ bude velmi náročný.

3. blok přednášek s podtitulem "Praxe"
kacmar Jak moderní trendy změní fungování IT? Dalibor Kačmář (Microsoft) Dalibor Kačmář se s námi podělí o globální IT trendy, a jak změní fungování IT v nejbližších letech, ale také jaký budou mít vliv na běžný život v domácnostech. Dalibor Kačmář pracuje ve společnosti Microsoft od roku 2003. Je zodpovědný za řízení divize serverových produktů a dále pak za celou řadu cloud produktů a strategii přechodu na cloud computing, jak privátní, tak veřejný. Je zakladatelem iniciativy Partneři ve vzdělávání v České Republic. Během své kariéry pracoval v divizi vývoje jako Academic Evangelist a později jako Platform Strategy Advisor. Před nástupem do firmy Microsoft Dalibor Kačmář vyučoval informatiku na celé řadě universit v České republice, Spojených státech a Finsku. Zároveň pracoval externě jako ředitel Microsoft Developer Network Program. Od roku 2012 je také IT Committee Chairmen v American Chamber of Commerce.
jiri jankutomáš kodrík
Jak řídí IT úspěšné firmy (praktické ukázky) Jiří Janků (ALVAO) Konzultant společnosti ALVAO. Pomáhá zákazníkům s nasazením nejlepších praktik a je zodpovědný za dokumentaci těchto metodik. Je projektovým manažerem přípravy nástrojů ALVAO na ITIL certifikaci PinkVerify. Tomáš Kodrík (ALVAO) Produktový specialista společnosti ALVAO. Implementoval systémy pro řízení IT v desítkách společností, spolupracuje na vývoji systémů ALVAO.
michal-rybka ACTA, Velký bratr, Cenzura internetu Michal Rybka Z internetu se stává džungle, kde si musíte opravdu dát pozor. Nejde jenom o na falešné charity, na maily, které vás nutí změnit heslo k internetbankingu, na falešné online obchody a tak dále. O vaše data mají zájem nejen zloději, ale korporace a vlády, které se chovají, jako by jim internet patřil. Facebook byl opakovaně zneužit u soudu, v pracovně právních či pojišťovacích sporech. Můžeme věřit službám zdarma? Jsou americké technologie bezpečné a nebo má Evropa hledat vlastní řešení? Jsou kauzy jako ACTA samostatné a nebo jde o součást širší snahy omezit soukromí a svobodu na internetu? Na tyto otázky se pokusí odpovědět přední český odborník na historii technologií, publicista Michal Rybka.
hynek Cihlář Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář (Autocont) V současné době je čím dál tím více skloňováno téma podnikové architektury a metodického rámce Togaf. Metodický rámec TOGAF je velmi obsáhlý a je pouze na praktických zkušenostech architekta nebo konzultanta, jak a co smysluplného v řízení služeb ICT využít. Praktický přístup společnosti AutoCont CZ s používáním těchto metodik bude v rámci přednášky představen. Dále se pan Cihlář dále dotkne témat jak reálně propojit a sjednotit komunikační jazyk mezi byznysem a ICT. Dále zmíní praktické využití fenoménu podnikové architektury v koncepčním a strategickém řízení ICT služeb. Celá prezentace se ponese v duchu příkladů z reálné praxe.

Hynek Cihlář je absolventem VUT v Brně. Ve společnosti AutoCont CZ a.s. v současnosti působí jako podnikový architekt a manažer jednotky Podniková architektura ICT a poradenství . Jako podnikových architekt se věnuje projektům a práci u zákazníka v oblasti strategického řízení ICT, popisu podnikových procesů a fenoménu evolučního rozvoje ICT a služeb pro podporu byznysu. Tým, který vede, dlouhodobě buduje kompetence v oblasti podnikové architektury, které vycházejí z metodických rámců TOGAFa PEAF. Na projektech u zákazníků používá principy modelování v jazyce ArchiMate a BPMN.
michal-spacek Největší kyberútoky roku 2013 a jak se z nich poučit Michal Špaček Michal Špaček vyvíjí weby a aplikace a zajímá ho jejich bezpečnost. Nebojí se o tom mluvit veřejně, hledá hranice tak, že je posouvá. Jeho cílem je naučit webové vývojáře stavět bezpečnější a výkonnější weby a aplikace.
Prezentace z ročníku 2012

Podívejte se na prezentace loňských řečníků. Získáte přibližnou představu o čem vlastně TOP IQ: CIO je. O nových myšlenkách, praktických příkladech, příjemné atmosféře nejvyšší pražské budovy a hlavně o řízení IT na TOP úrovni.